Välkommen till
Osby Mekan AB

Vi är en legoleverantör av avancerad skärande bearbetning av gjutgods i gråjärn, segjärn och aluminium.

Med vår personals höga kompetens, vår moderna maskinpark, vårt strategiska inköp, produktutveckling i samspråk med våra kunder och rationella metoder att tillverka produkterna av sådan kvalitet att dessa helt överensstämmer med kundens höga krav och förvänting - det är detta som gör att vi skiljer oss från kollegor på marknaden.