Miljöpolicy

Osby Mekan AB skall följa gällande lagstiftning, myndighetskrav, kundkrav som kan härledas till företagets miljöaspekter. Ständigt upprätta, följa upp och utveckla nya miljömål samt sträva efter att byta ut produkter och tjänster mot miljövänliga alternativ för att förebygga negativ miljöpåverkan.

Osby Mekan skall arbeta för att skapa en hållbar utveckling för vår miljö.

Miljöpolicyn skall efterlevas enligt följande:

  • Osby Mekan AB:s egen verksamhet är i vissa avseenden miljöpåverkande. Miljöpåverkan finns hos produkternas egenskaper som används i verksamheten. Vi skall sträva efter att använda produkter som påverkar miljön så lite som möjligt.
  • Respektive inköpare är ansvarig för att sortiment inte innehåller produkter med egenskaper som strider mot svensk lag och kemikalieinspektionens anvisningar.
  • Osby Mekan AB förbinder sig att följa gällande lagstiftning samt att förebygga miljöpåverkan genom att ständigt förbättra produkter och arbetssätt.
  • Osby Mekan AB kommer årligen att fastställa och följa upp övergripande och detaljerade miljömål.
  • Personalen hos Osby Mekan AB:s medvetenhet i miljöfrågor skall hållas på en sådan nivå, att miljöarbetet drivs i hela företaget och i enlighet med policyn.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår