Miljöpolicy

Vi på Osby Mekan följer alltid gällande lagstiftning, myndighetskrav, kundkrav som kan härledas till vårt och våra kunders miljöaspekter. Vi arbetar hårt och kontinuerligt för att ständigt upprätta, följa upp och utveckla nya miljömål samt sträva efter att byta ut produkter och tjänster mot miljövänliga alternativ för att förebygga negativ miljöpåverkan.

Vår egen verksamhet är i vissa avseenden miljöpåverkande. Vi skall sträva efter att använda produkter som påverkar miljön negativt, så lite som möjligt, samt kontinuerligt utveckla, byta ut våra egna maskiner, utrustning mot miljövänliga alternativ.

Respektive inköpare är ansvarig för att sortiment inte innehåller produkter med egenskaper som strider mot svensk lag och kemikalieinspektionens anvisningar.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår